Handelsbanken föreslår oförändrad utdelning

Under sista kvartalet 2018 kunde Handelsbanken visa upp en ökad rörelsevinst jämfört med samma kvartal föregående år. Givet risken för att en geopolitisk oro skall påverka finansmarknaden, väljer man ändå att inte förändra ordinarie utdelning. I dagsläget är utdelningen 5:50 kronor. För investerare har detta varit negativt och man kunde se en viss sänkning på börsen efter denna information. Närmare bestämt upp emot 4 procent.

Bättre än väntat

Även om rörelsevinsten faktiskt överträffade estimatet för perioden visar Handelsbanken en försiktig inställning. Detta har bakåt i tiden visat sig gynnsamt för Handelsbanken som kunnat hantera svängningar på ett stabil sätt. Under 2018 har man även gjort satsningar på digitala tjänstesidan vilket avspeglat sig på kostnaderna. Banken är dock tydlig med att man även framöver kommer att fokusera på den personliga kontakten med kunderna.

 

Volvo XC60 återkallas globalt

Som en förebyggande åtgärd återkallar Volvo ett stort antal bilar av modell XC60, tillverkade 2018-2019. Orsaken är att en plastdetalj i bakluckan riskerar att släppa. Detta innebär risk för oljud och personskador vid hantering av bakluckan. Problemet visar sig extra tydligt i kallare klimat varför man återkallar 13 000 bilar i Sverige.

Hittills finns inga rapporter om att någon skulle ha skadats. Åtgärden bör istället ses som en proaktiv åtgärd i syfte att eliminera risker. Detta enligt Volvo Cars presstalesperson.

Spotify visar positivt kvartal

Företaget Spotify har för första gången kunnat uppvisa svarta siffror i rörelseresultatet. Det har varit en lång och tuff resa för att nå dit. Under fiolårets sista kvartal gjorde Spotify en förlust om 87 miljoner euro. 2018 hade man vänt detta till en vinst om 94 miljoner euro. Detta resultat har tydligt överträffat den prognos som uppvisats från Infront Data vilka angett -16.4 miljoner euro som snittestimat av rörelseresultatet.

Fler användare

I takt med att allt fler använder Spotify har vinsten ökat tydligt. Premiumabonnenter utgör en viktig del av företagets intäkter och antalet är nu omkring 96 miljoner användare. Detta är en ökning med 9 miljoner konton sedan föregående kvartal där man uppvisade 87 miljoner.

Spotify tillkännager också att man köper två poddföretag, Gimlet Media och Anchor. En affär i storlek av 1.6 miljarder SEK.

Nordea offensiv inom bolån

På börsen har Nordeas aktie stigit med 1.5 procent. Banken har genom stora kostnadsbesparingar kunnat överträffa prognosen i bokslutet för 2018. Samtidigt uppmanar delägare till resoluta åtgärder. Framförallt har Nordea tappat marknadsandelar gällande Svenska bolån. Nordeas andel var 2.7 procent av nya bolån i Sverige under 2017. Under 2018 var detta en nivå som föll till 1.9 procent.

För att hävda sig i konkurrensen har banken intagit en offensiv riktning med sänkta bolåneräntor. Enligt den information Nordea går ut med har detta gett effekt inte minst på nyutlåning vilken gått upp omkring 2-5 procent under december.

Bopriser 2019

Under många år har Svenska bopriser stigit. Risken för en överhettad marknad har samtidigt ventilerats i snart varje nyhetstidning. Danske Bank uppskattar att ett prisfall på 5-10 procent kommer att vara rimligt under innevarande år. Orsaken sägs vara mindre reallöneökning och låg kärninflation.

Inga drastiska följder tillskrivs Riksbankens räntehöjning om 0.25 procent. Dock anser man att det kan bli en hämmad tillväxt till följd av en minskning på 30-40 procent av bostadsinvesteringar under stundande två år.

AI utvecklas åt telecom

Utvecklingen av AI, eller Artificiell Intelligens, går bara snabbare och snabbare. Snart lär den finnas i var mans hem. Men innan den har nått så långt, hoppas företaget Wiraya att ha kunnat utveckla den för att hjälpa företag att kommunicera med sina kunder.

Activation intelligence

Wiraya som är ett startup-företag baserat i Stockholm, håller just nu på att utveckla en mjukvara för mobiloperatörer. De kallar den för “activation intelligence” och dess funktion går ut på att en automatiserad kommunikation via tal eller text ska möjliggöra en bättre och individanpassad service. Deras activation intelligence ska kunna kontakta kunden via mejl eller telefon och kunna lösa kundens problem.

Tar över delar av kundservice funktion

Idag är det ofta kundservice som tar hand om kommunikationen med kunderna. En kund mejlar eller ringer in och en kundservicemedarbetare hjälper kunden genom att lösa dennes problem. Men ett företag som har flera miljoner kunder kan inte hjälpa alla varje gång de behöver hjälp. Och det är detta Wiraya hoppas att deras produkt ska kunna hjälpa företagen med. Målet är att deras activation intelligence inte bara ska hjälpa rätt kund vid rätt tillfälle, utan att den även ska kunna vara självlärande.

Har fått innovationsbidrag

För deras AI-produkt blev Wiraya nyligen tilldelade ett bidrag på 20 miljoner kronor från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon2020. Detta kommera att tillåta dem att utveckla sin produkt vidare och testa den med några av de större mobiloperatörerna över hela Europa. I dagsläget planerar de att släppa en testversion under 2018 med målet att den färdiga versionen ska kunna komma ut 2019.

Storvinst för Peab

Peab-koncernen uppvisade ett starkt 2017 och avslutade med en vinst som var långt över förväntan.

Positiva siffror för Peab

Årsrapporten för det svenska bygg- och anläggningföretaget visade på många trevliga siffror. Bland annat ökade omsättningen förra året till 14,6 miljarder kronor. Det var en ökning med 0,7 miljarder från året innan. Vinsten före skatt slutade på 814 miljoner för det sista kvartalet 2017. I jämförelse med samma period år 2016 är det en ökning med 146 miljoner. Peabs styrelse föreslår därför att utdelningen per aktie ska bli 4:00, vilket var högre än snittförväntan på 3:74. Som referens låg utdelningen på 3:60 för året innan.

Stark koncern

Företaget som grundades för snart 60 år sedan har kommit långt från sina rötter. Från att ha varit en verksamhet inriktad mot soptömning och renhållning för lantbrukare, är de idag ett av de största bygg- och anläggningsföretagen i Norden med cirka 14 000 anställda och kontor i Sverige, Norge och Finland. Peab-koncernen står stark idag. Med sina mindre lokala projekt och större, mer avancerade projekt ökade företaget sin orderingång förra kvartalet med 1.6 miljarder kronor, från 10.4 miljarder 2016 till 12 miljarder 2017. De ökade även markant både antalet startade bostadsprojekt samt antalet sålda bostäder.

Möjlig nedgång 2018

Den 1 mars kommer nya, hårdare amorteringskrav och med en bostadsmarknad som är lite orolig tror många experter att byggandet av nya bostäder eventuellt kan komma att påverkas. Vdn för Peab, Jesper Göransson, är inne på samma spår om att bostadsbyggandet troligtvis kommer att minska lite år 2018. Detta på grund av förväntade räntehöjningarna och andra potentiella åtstramningar på marknaden, menar han.

Nk expanderar i Stockholm

”Den största satsningen i varuhusets historia”, kallade varuhuschefen Andreas Edström det på tisdagens pressträff. Och med sitt nya utomhusgym på 1700 kvadratmeter samt utökning av varuhusets yta med ungefär 1000 kvadratmeter är det inte utan att man får ta varuhuschefen på orden.

Tar över delar av Parkaden

För att kunna konkurrera med den utökade e-handeln har NK i Stockholm tagit över stora delar av parkeringshuset Parkaden som ligger vägg i vägg med lyxvaruhuset. På Parkadens tak planeras nu ett utomhusgym med bland annat löparbanor och gym, medan större delarna av byggnadens bottenplan förvandlas till butiker.

Bygger om

Även de nuvarande butikerna och ytorna kommer att få sig ett upplyft, samt att flera av de befintliga kontorslokalerna kommer göras om till butiksytor. Den nya satsningen som kommer vara inriktad mot hälsa, mat och lyx beräknas att ta sammanlagt 3 år att bygga. När detta är klart kommer ungefär 90% av varuhuset att ha byggts om. Redan i höst kommer de dock att kunna erbjuda flera nya lyxmärken på NK. Bland annat kommer både Valentino och Balenciaga att öppna butiker där efter sommaren.

Mer än bara butiker

Förutom att NK kommer att satsa ännu mer på lyxsegmentet, kommer de även öppna upp för fler restauranger. De planerar dessutom att göra om NKs tak till en takterrass. Till skillnad mot utomhusgymmet som redan har fått bygglov, är detta dock endast i planeringsstadiet. Även en ny entré är planerad att byggas mot Regeringsgatan, samt en rulltrappa under gatan för enklare ta sig mellan de båda delarna av varuhuset.

Ett bra år för Volvo Cars

2017 var på många sätt ett viktigt år för Volvo Cars. Med nya lanseringar och nya projekt, började året starkt och avslutades ännu bättre.

Rekordökning

Det kinesiska märket Volvo cars rapporterade en ökning av sin försäljning med 7.0 procent jämfört med 2016. Det innebär att 571 577 volvobilar såldes förra året världen över. Den största ökning skedde på hemmaplan, i Kina, som är Volvo Cars största marknad. Med en ökning på nästan 26 procent toppar landet listan från 2017. I Asien-Stillahavsregionen ökade försäljningen med 20.9 procent i jämförelse med året innan. Sämst ökning skedde på de amerikanska kontinenterna, där försäljningen ökade med “endast” 0.7 procent. Europa, Afrika och Mellanöstern svarade tillsammans för en ökning av 3.3 procent.

Nya lanseringar under året bidragande orsak

På den Internationella bilsalongen i Genève lanserades i mars förra året Volvos nya XC60. Bilen, som av Volvo kallas en “SUV made by Sweden”, blev genast populär och man tror att den höga försäljningen 2017 delvis har att tacka för lanseringen av XC60.
En annan viktig lansering av Volvo förra året var deras nya elbil Polestar. Bilen och dess delar är bara en del av det mål som företaget satte upp 2017 – att varje bil som de lanserar från och med år 2019 ska ha en elmotor. Även XC40 och Volvos nya koncept “Care by Volvo” var viktiga lanseringar förra året. Målet med fullservice-tjänsten Care by Volvo är att göra det lättare att äga en bil. Detta genom att bland annat kunna nyttja andra bilar än sin egen.

Oväntat hög inflation i USA påverkar omvärlden

Den amerikanska marknaden är nervös. Med stigande konsumentpriser och oväntade löneutfall reagerade USA och omvärlden starkt på den ökade inflationen.

Mindre stigningar påverkade stort

Statistiken från USA förra månaden visade att inflationen har stigit mer än man tidigare hade förväntat. Istället för en inflation på de förväntade 1,9 procenten, landade den på 2.1 procent. En ökning med endast 0.2 procentenheter borde inte vara något marknaden reagerar allt för starkt över, men efter att även konsumentpriserna stigit mot förväntan, från 0.3 procent till 0.5 procent, var den amerikanska börsen redan orolig. Effekten lät därför inte vänta på sig och den amerikanska börsen föll. Som direkt följd av detta föll även de större börserna i Europa, inklusive Stockholmsbörsen. Börserna pendlade dock snart tillbaka något. Dow Jones Industrial Average ligger dock fortfarande lägre än tidigare, även om den har återhämtat sig efter den första reaktionen.

Rädsla på marknaden

Experterna menar att det var oron för en växande inflation och stigande räntor som gjorde att börserna reagerade som de gjorde. Enligt dem kommer den amerikanska centralbanken med all sannolikhet att höja räntorna 3 gånger under 2018. Kanske till och med att det kan ske 4 räntehöjningar under året. Annika Öster, chefsekonom på Länsförsäkringar, menar dock att vi kan vara lugna. – Det är ingen stark ränteuppgång vi ser framför oss. Och vi ser nu inte att man ska vara orolig för den här inflationsuppgången. Det är helt naturligt i en stark ekonomi, säger Öster till GP.