Utvecklingen av AI, eller Artificiell Intelligens, går bara snabbare och snabbare. Snart lär den finnas i var mans hem. Men innan den har nått så långt, hoppas företaget Wiraya att ha kunnat utveckla den för att hjälpa företag att kommunicera med sina kunder.

Activation intelligence

Wiraya som är ett startup-företag baserat i Stockholm, håller just nu på att utveckla en mjukvara för mobiloperatörer. De kallar den för “activation intelligence” och dess funktion går ut på att en automatiserad kommunikation via tal eller text ska möjliggöra en bättre och individanpassad service. Deras activation intelligence ska kunna kontakta kunden via mejl eller telefon och kunna lösa kundens problem.

Tar över delar av kundservice funktion

Idag är det ofta kundservice som tar hand om kommunikationen med kunderna. En kund mejlar eller ringer in och en kundservicemedarbetare hjälper kunden genom att lösa dennes problem. Men ett företag som har flera miljoner kunder kan inte hjälpa alla varje gång de behöver hjälp. Och det är detta Wiraya hoppas att deras produkt ska kunna hjälpa företagen med. Målet är att deras activation intelligence inte bara ska hjälpa rätt kund vid rätt tillfälle, utan att den även ska kunna vara självlärande.

Har fått innovationsbidrag

För deras AI-produkt blev Wiraya nyligen tilldelade ett bidrag på 20 miljoner kronor från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon2020. Detta kommera att tillåta dem att utveckla sin produkt vidare och testa den med några av de större mobiloperatörerna över hela Europa. I dagsläget planerar de att släppa en testversion under 2018 med målet att den färdiga versionen ska kunna komma ut 2019.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *