Handelsbanken föreslår oförändrad utdelning

Under sista kvartalet 2018 kunde Handelsbanken visa upp en ökad rörelsevinst jämfört med samma kvartal föregående år. Givet risken för att en geopolitisk oro skall påverka finansmarknaden, väljer man ändå att inte förändra ordinarie utdelning. I dagsläget är utdelningen 5:50 kronor. För investerare har detta varit negativt och man kunde se en viss sänkning på […]

Volvo XC60 återkallas globalt

Som en förebyggande åtgärd återkallar Volvo ett stort antal bilar av modell XC60, tillverkade 2018-2019. Orsaken är att en plastdetalj i bakluckan riskerar att släppa. Detta innebär risk för oljud och personskador vid hantering av bakluckan. Problemet visar sig extra tydligt i kallare klimat varför man återkallar 13 000 bilar i Sverige. Hittills finns inga […]

Nordea offensiv inom bolån

På börsen har Nordeas aktie stigit med 1.5 procent. Banken har genom stora kostnadsbesparingar kunnat överträffa prognosen i bokslutet för 2018. Samtidigt uppmanar delägare till resoluta åtgärder. Framförallt har Nordea tappat marknadsandelar gällande Svenska bolån. Nordeas andel var 2.7 procent av nya bolån i Sverige under 2017. Under 2018 var detta en nivå som föll […]

Bopriser 2019

Under många år har Svenska bopriser stigit. Risken för en överhettad marknad har samtidigt ventilerats i snart varje nyhetstidning. Danske Bank uppskattar att ett prisfall på 5-10 procent kommer att vara rimligt under innevarande år. Orsaken sägs vara mindre reallöneökning och låg kärninflation. Inga drastiska följder tillskrivs Riksbankens räntehöjning om 0.25 procent. Dock anser man […]

AI utvecklas åt telecom

Utvecklingen av AI, eller Artificiell Intelligens, går bara snabbare och snabbare. Snart lär den finnas i var mans hem. Men innan den har nått så långt, hoppas företaget Wiraya att ha kunnat utveckla den för att hjälpa företag att kommunicera med sina kunder. Activation intelligence Wiraya som är ett startup-företag baserat i Stockholm, håller just […]

Storvinst för Peab

Peab-koncernen uppvisade ett starkt 2017 och avslutade med en vinst som var långt över förväntan. Positiva siffror för Peab Årsrapporten för det svenska bygg- och anläggningföretaget visade på många trevliga siffror. Bland annat ökade omsättningen förra året till 14,6 miljarder kronor. Det var en ökning med 0,7 miljarder från året innan. Vinsten före skatt slutade […]

Nk expanderar i Stockholm

”Den största satsningen i varuhusets historia”, kallade varuhuschefen Andreas Edström det på tisdagens pressträff. Och med sitt nya utomhusgym på 1700 kvadratmeter samt utökning av varuhusets yta med ungefär 1000 kvadratmeter är det inte utan att man får ta varuhuschefen på orden. Tar över delar av Parkaden För att kunna konkurrera med den utökade e-handeln […]

Oväntat hög inflation i USA påverkar omvärlden

Den amerikanska marknaden är nervös. Med stigande konsumentpriser och oväntade löneutfall reagerade USA och omvärlden starkt på den ökade inflationen. Mindre stigningar påverkade stort Statistiken från USA förra månaden visade att inflationen har stigit mer än man tidigare hade förväntat. Istället för en inflation på de förväntade 1,9 procenten, landade den på 2.1 procent. En […]