Många som har funderat på att starta eget företag drar sig för att göra det eftersom tryggheten i en anställning kan tyckas väga över riskerna. Många som har startat företag har säkerligen mött det här argumentet som motstånd, antingen från närstående eller från konkurrenter. Huruvida det faktiskt är tryggare att ha en anställning finns det olika åsikter om.

En hel del entreprenörer skulle hävda att det är tryggare att driva eget, medan många med anställning skulle säga motsatsen. Att det råder olika åsikter, och att det går att argumentera för båda påståendena, råder det inget tvivel om.

Balansera frihet och trygghet

Att det är mer eller mindre riskfyllt att starta ett företag i ett inledande skede är nog alla överens om. När företaget väl sedan rullar på hävdar många att man är i en tryggare sits än en anställd. Argumentet för det här är främst att man som egenföretagare har mer makt över sin situation. Som anställd är du mer beroende av att företaget drivs på ett bra sätt.

Visserligen har man som anställd en rad olika förmåner så som uppsägningstider, ev. tjänstepension och en rätt till arbete (åtminstone under en begränsad period) om en eller flera av företagets kunder avslutar sitt avtal. Som egenföretagare ligger de här förmånerna under eget ansvar.

Däremot finns en större frihet för företagare att styra sin framtid i önskad riktning. Till exempel ligger det under eget ansvar att jaga nya kunder, medan den som är anställd behöver förlita sig på att arbetsgivaren gör det. Om inte arbetsgivaren hittar nya kunder kan det så småningom leda till uppsägningar, där du kanske är en av dem som inte får arbeta kvar. Att sedan hitta ett nytt jobb kan givetvis vara mer eller mindre svårt, bland annat beroende på bransch och erfarenhet.

Egenföretagares arvode

Det här gäller givetvis inte alla företagare, men möjligheterna att få en riktigt bra lön är ofta högre som egenföretagare än hur det är som anställd. Man har helt enkelt större makt att påverka den lön man får. De flesta skulle nog likställa en god ekonomi med trygghet och kanske till och med prioritera det över uppsägningstider, tjänstepension och andra förmåner som förknippas med en anställning. För att över huvud taget uppleva den trygghet som många entreprenörer säger sig ha krävs oftast en hel del dedikation, disciplin och hårt arbete. För vissa är det en morot – för andra är det avskräckande.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *