Under många år har Svenska bopriser stigit. Risken för en överhettad marknad har samtidigt ventilerats i snart varje nyhetstidning. Danske Bank uppskattar att ett prisfall på 5-10 procent kommer att vara rimligt under innevarande år. Orsaken sägs vara mindre reallöneökning och låg kärninflation.

Inga drastiska följder tillskrivs Riksbankens räntehöjning om 0.25 procent. Dock anser man att det kan bli en hämmad tillväxt till följd av en minskning på 30-40 procent av bostadsinvesteringar under stundande två år.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *