Tillverkningen av etanol som bilbränsle har varit omdebatterad. Nu börjar ST1 Refinery i Göteborg sin utvinning av etanol från livsmedelsavfall! Företaget raffinerar i dagsläget en uppsjö fossila bränslen som diesel, fotogen, gasol och eldningsoljor. Med detta ytterligare komplement tar ST1 Refinery ett viktigt steg framåt. De är först i världen med att använda livsmedelsrester som råvara vid etanoltillverkning. Hållbarhetsaspekten har blivit allt viktigare och koldioxidutsläppen för just denna etanol är 92 % under utsläppsnivån från användning av fossila bränslen. Den nya anläggningen har krävt omkring 100 miljoner i investeringar. 16 av vilka är bidrag från EU.

Produktionen kommer att ge en ganska liten mängd etanol, omkring 5 000 m3/år. Företaget menar dock att detta visar att tiden är mogen för en ny sorts etanolproduktion. Osålt och gammalt bröd från västra götalandsregionen skall samlas in och användas i processen tillsammans med 15-21 000 ton matrester från industrin. Spillvärme från fossil bränsleproduktion skall värma upp fermenterat avfall.

Ingenting till Sverige

Svenska regler gör det ogynnsamt att distribuera och sälja etanolprodukterna i Sverige. Denna etanol är dyrare än traditionell etanol som konkurrerar med livsmedelstillverkning. Den etanol man tillverkar kommer i och med detta exporteras till Finland där reglerna är bättre för sådan etanol.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *