Bullar som bränsle

Tillverkningen av etanol som bilbränsle har varit omdebatterad. Nu börjar ST1 Refinery i Göteborg sin utvinning av etanol från livsmedelsavfall! Företaget raffinerar i dagsläget en uppsjö fossila bränslen som diesel, fotogen, gasol och eldningsoljor. Med detta ytterligare komplement tar ST1 Refinery ett viktigt steg framåt. De är först i världen med att använda livsmedelsrester som […]

Vapen snart på universitet i Texas

De republikanskt styrande senaten i Texas har röstat för att studenter ska få bära vapen på campusområdet vid universitet i Texas. Bakgrunden är de skjutningar som skett och i Texas är ett starkt fäste för rätten att bära vapen. Många universitet var emot förslaget liksom demokrater. Återstår och se om från och med hösten 2016 […]

Inte ens världens bäst förberedda regering kan skydda sig

Hur skyddade är vi egentligen i vår digitala värld när inte inte ens amerikanerna kan skydda sig mot cyberattacker? Den senaste i raden av intrång i datorsystem som rullas ut i media efter till exempel den välkända mot Sony där Nordkorea pekades ut vilja stoppa en film kan vi allt mer fråga oss hur ser […]