Bättre än anställning?

Många som har funderat på att starta eget företag drar sig för att göra det eftersom tryggheten i en anställning kan tyckas väga över riskerna. Många som har startat företag har säkerligen mött det här argumentet som motstånd, antingen från närstående eller från konkurrenter. Huruvida det faktiskt är tryggare att ha en anställning finns det […]