Velo Cité är den nya generationens elcykel och resultatet av forskningsanslag om 1.8 miljoner euro! Konceptidén kommer från Thomas Leshik, Carbo Fibre Tac i Friedeichshafen. Till en början hade han ingen tanke på att ta fram en ny elcykel, utan ville istället utveckla en bra varvräknare genom att bygga in magneter i fälgen. Dessa skulle ge mätvärden som kunde rapporteras till användaren. Över tid valde han istället att lägga in fler magneter samt komplettera det hela med en spole i sadeln. Denna teknik är i mångt och mycket detsamma som tekniken bakom svävtåg som Transrapid.

Kolfiberkomposit för lätt vikt och bra hållfasthet

Cykeln väger bara 14 kg, har en motoreffekt om 500 W och tar sig fram i upp till 100km/h. Batterierna finns inne i ramens nedre delar, magneterna i bakre fälgen. Styrelektronik och spole finns under sadeln. Kompositlösningen gör cykeln mycket stabil vilket krävs för att konstruktionen skall fungera.

Första exemplaret ute i handeln beräknas till om 3 år.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *