Journalisten Trevor Aaronson lägger fram skrämmande fakta kring hur arbetet med det som anses vara världens största hot – terrorismen. FBI satsar idag mer resurser på att söka efter möjliga terrorister än på någon annan kategori brottslighet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *