Tjänster som erbjuder gruppupphandlingar av boräntor har ökat kraftigt de senaste åren. Dagens negativa reporänta ger stor möjlighet till att få rabatt på bankernas officiella bolåneräntor. Samtidigt har närmare hälften av Sveriges samtliga bolånekunder aldrig förhandlat sin ränta.

Ett hushålls boendekostnad är oftast den största utgiften en familj har, tyvärr är det allt för många som betalar för mycket på grund av en allt för hög boränta.
Ett alternativ är att du går in och gruppförhandlar och på så vis kan vissa banker erbjuda en lägre boränta alternativt andra förmåner om du lyckas locka fler kunder till deras bank.

Förutsättningar på dagens boendemarknad med de stora ändringarna i reporäntan gör att bankerna idag kan ta ut en alldeles för hög marginal. Det finns alltså gott om utrymme för rabatt och förhandling. Vid en gruppförhandling kan många bolånekunder gå ihop och på sätt öka pressen på storbankerna och förhandla fram en bättre ränta, eftersom bankerna då får slåss om en stor kundgrupp,

Hälften av bolånekunderna har aldrig förhandlat om ränta

Nära hälften av bolånekunderna har inte förhandlat sin ränta utan betalar listräntan, vilket innebär att de förlorar flera tusenlappar per år detta visar statistik som Dagens Industri har tagit fram. Det finns med andra ord ett stort behov av hjälp med att förhandla boräntan. Idag måste varje person förhandla enskilt med banken och kunskapen om hur man faktiskt förhandlar är låg.

Så gruppförhandlar du boränta

Om du är intresserad av en gruppförhandling finns det olika sätt. Ett sätt att är att kolla med din arbetsgivare om de har en upphandling. Företag med många anställda kan vara en intressant väg för bankerna att nå många kunder till en låg kostnad och företagen kan därmed ibland förhandla med banker om lägre ränta på bolån för sina anställda. Exempelvis får anställda på Spotify rabatt om de lägger sina bolån hos Nordea.

Det finns idag ett flertal företag som erbjuder en gruppupphandlingstjänst som hjälper till vid gruppförhandlingar. Kostnadsfritt eller till en avgift. Dessa företag utmanar storbankerna genom att erbjuda en tjänst för gruppupphandling av bolån. Ett anonymiserat kundunderlag skickas ut till alla större banker. I det anonymiserade kundunderlaget kan varje bank få en bild av respektive kunds ekonomi, utan att veta personuppgifterna. Utifrån dessa uppgifter ger respektive bank ett förslag på ränta och den bank som har föreslagit lägst ränta vinner kunden.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *