Under sista kvartalet 2018 kunde Handelsbanken visa upp en ökad rörelsevinst jämfört med samma kvartal föregående år. Givet risken för att en geopolitisk oro skall påverka finansmarknaden, väljer man ändå att inte förändra ordinarie utdelning. I dagsläget är utdelningen 5:50 kronor. För investerare har detta varit negativt och man kunde se en viss sänkning på börsen efter denna information. Närmare bestämt upp emot 4 procent.

Bättre än väntat

Även om rörelsevinsten faktiskt överträffade estimatet för perioden visar Handelsbanken en försiktig inställning. Detta har bakåt i tiden visat sig gynnsamt för Handelsbanken som kunnat hantera svängningar på ett stabil sätt. Under 2018 har man även gjort satsningar på digitala tjänstesidan vilket avspeglat sig på kostnaderna. Banken är dock tydlig med att man även framöver kommer att fokusera på den personliga kontakten med kunderna.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *