Det har tidigare varit något av juridisk gråzon. Att streama film på nätet, utan att ladda ner det, har tidigare inte ansetts vara ett brott mot upphovsrätten i Sverige. Enligt en färsk dom från EU-domstolen slås det dock nu fast att den som streamar upphovsrättsskyddade filmer och serier på nätet kan göra sig skyldig till intrång mot upphovsrätten.

Till skillnad från att ladda ner filmerna via piratsajter, har det tidigare funnits viss osäkerhet kring huruvida streaming av upphovsrättsskyddat material är olagligt eller inte. Skillnaden ligger i att besökaren endast tittar på filmen och inte laddar ner den och lagrar den i datorn. EU-domstolen har under en tid undersökt detta, men har nu alltså slagit fast att streaming av upphovsrättsskyddade filmer och serier är olagligt. Åtminstone om du gör det medvetet.

Olagligt bara titta på det

Daniel Westman, som forskar inom IT-rätt, förklarar domen lite närmare för TV4. Han menar att domen säger att om man medvetet tittar på materialet, eller till och med köpt tillgång till det, gör sig skyldig till intrång mot upphovsrätten. Detta genom att bara titta det. Han säger dock att det endast gäller i ”vissa situationer”, men specificerar inte närmare vilka situationer det är. Vilken praktisk effekt domen har på svenska mål återstår att se.

Stor aktör nedlagd

Allt hårdare tag tas mot streamingtjänsterna. Inte bara vad gäller användarna, utan också mot dem som tillhandahåller materialet. Männen bakom en av de största sidorna i Sverige för olagligt tillhandahållen film på nätet, Dreamfilm, blev idag dömda till fängelse i Linköpings tingsrätt. Förutom ett fängelsestraff skall gärningsmännen även betala skadestånd på 1,3 miljoner till Svensk Filmindustri som var målsägande i ärendet.

Henrik Pontén, som företrädde SF i målet, välkomnar domen. Till Sveriges Radio säger han att det är ett förhållandevis strängt straff med hänsyn till rådande straffskalor. Rolf Klintfors, som var ombud för en av de åtalade männen, menar dock att det finns skäl för överklagan. Han påpekar för Sveriges Radio att han inte hunnit läsa igenom domen ordentligt, men att en fängelsedom är ett skäl till en överklagan. Han menar att det finns en chans att få en dom som är ”icke frihetsberövande” om fallet prövas i Hovrätten.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *