Storföretaget Ikea blir nu energioberoende i norden sedan invigningen av ytterligare en vindkraftspark! De har sedan tidigare vindkraftverk på Rämsberget och Korpfjället. De nya vindkraftverken beräknas ha en elproduktion om ca 220 gigawattimmar om året.

Stor investering

Ikea har länge verkat för att bli energioberoende och har investerat stort i hållbar energi. De närmsta fem åren innebär ytterligare satsningar på vind och solenergi. Totalt 600 miljoner euro. Fram tills nu har företaget redan investerat ca 1.5 miljarder SEK på hållbar energi. Utöver de stora investeringarna satsas också 400 miljoner euro på hjälpinsatser i regioner som påverkats svårt av uppvärmningen.

Ett uttalat mål för koncernen är att vara energioberoende globalt år 2020.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *