Hur skyddade är vi egentligen i vår digitala värld när inte inte ens amerikanerna kan skydda sig mot cyberattacker? Den senaste i raden av intrång i datorsystem som rullas ut i media efter till exempel den välkända mot Sony där Nordkorea pekades ut vilja stoppa en film kan vi allt mer fråga oss hur ser framtiden ut där vi väljer att lägga allt mer av vår personliga information på servrar som tillhör Microsoft, Google och Apple. Hur väl förberedda är de om som nämnt den Amerikanska regeringen inte kan skydda sig?

I en tid då Barrack Obama och David Cameron förespråkar mer kontroll kan man ifrågsätta sig för vad, samlande av data som hamnar i händerna på vem i slutändan?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *