Höga hus som byggs av trä är på tapeten, i Sverige byggs det i Sundyberg bland annat. Hur högt kan man då bygga? Finska Metsä Wood gick ihop med arkitekten Michael Green för att se om Empire State Building kunde byggts i trä. Conceptet går ut på att återskapa idé till en byggnad som har samma höjd, våningshöjd och yta men med ändringar som anpassas till materialet trä. Vanliga träbalkar går inte riktigt i en så hög byggnad utan det handlar om att limma ihop stora platter av ungt starkt trä. Trämaterialet kallas för “Kerto” och har en enormt slitstark förmåga och står under vissa förhållanden bättre emot brand än betong.
konstruktion

Framtiden är intressant med många byggprojekt på gång med trä som material. I mångt och mycket måste man nog få människor att lita lika mycket på styrkan hos trä som betong.

Bilder: Metsa Wood

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *