P2P-lån är en låneform som växt kraftigt under senare tid. Enligt BreakIt, som tittat på siffror från Lendify, kan vi förvänta oss ett ännu större tillväxt för låneformen under 2017.

P2P-lån, eller peer to peer-lån som det också kallas, är en låneform där privatpersoner kan låna ut pengar till varandra. Det här görs med hjälp av vad som kallas för P2P-företag, som förmedlar dessa lån. De som lånar ut pengarna kan få en mycket bra sparränta, medan de som lånar pengarna ofta kan göra det till förhållandevis låga kostnader. De förmånliga räntorna möjliggörs av att ett P2P-företag inte har samma omkostnader som en traditionell storbank.

Ökad tillväxt för P2P

Under sitt senaste räkenskapsår förmedlade Lendify lån till ett värde av 135 miljoner kronor. Räkenskapsåret är brutet och slutade sista april. Den höga summan gör att Lendify sannolikt är den största aktören inom P2P-lån i hela landet. 135 miljoner kronor är en betydligt högre siffra än föregående år, där lån till ett värde av blott 12 miljoner förmedlades under samma period. Enligt BreakIt är det främst under 2017 som den ökade lånefrekvensen märkts av.

Välfinansierad struktur

Erika Eliasson, chef över investerarrelationer på Lendify, säger till BreakIt att det främst är tillgången på kapital som styr. I somras fick företaget nämligen in 70 miljoner kronor i riskkapital, en summa som gör Lendify till det bäst finansierade P2P-företaget i hela landet.

Det är dock inte en kraftigt ökad efterfrågan som gjort att volymen på de lån som Lendify förmedlar har vuxit så pass mycket. Snarare är det just tillgången på insatt kapital som gjort att företaget har kunna förbättra sina siffror.

P2P-lån

P2P-lån är en låneform där privatpersoner lånar ut pengar till varandra. Lånet förmedlas av företag likt Lendify mot en kostnad. Lendify är dock inte den enda aktören på marknaden, även om antalet svenska P2P-företag än så länge är förhållandevis lågt. Bland uppstickarna märks Savelend, som stänger sin första kapitalrunda innan sommaren har börjat.

För den som lånar märks ingen större skillnad på ett P2P-lån och andra lånetyper i själva låneprocessen. Vissa fördelar kan dock följa med ett P2P-lån för låntagaren:

  • Inget krav på säkerhet
  • Lägre ränta
  • Lägre krav på kreditvärdighet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *