KNC Miner gick in för att sälja hårdvara till bitcoinintressenter. Den omtalade kryptovalutan har blivit allt mer utbredd och är nu en valuta man inte kan bortse ifrån. Företaget har dock lagt om kurs och överger nu tanken om att sälja datorer. Istället hyr de ut kapacitet till de som vill skapa bitcoins i stor skala. Kraven på utrustningen och de som hanterar denna, blev allt för stora. Dessutom skall distributionen varit problematisk.

Den nya satsningen kräver en serverhall som nu skall byggas i Boden. Serverhallen innebär 20 megawatt och är en storsatsning från KNC Miner vilka redan har två datahallar om sammanlagt 30 megawatt. Vid eventuell minskning av skatten för el, har företaget redan förberett expansion. Den nyaste hallen antas vara igång under september.

Ett nytt chip innebär stora möjligheter för de uträkningar som krävs för att skapa bitcoin. Chipet som företaget tagit fram skall vara tio gånger snabbare än de tidigare och innebära stora förbättringar.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *