Den amerikanska marknaden är nervös. Med stigande konsumentpriser och oväntade löneutfall reagerade USA och omvärlden starkt på den ökade inflationen.

Mindre stigningar påverkade stort

Statistiken från USA förra månaden visade att inflationen har stigit mer än man tidigare hade förväntat. Istället för en inflation på de förväntade 1,9 procenten, landade den på 2.1 procent. En ökning med endast 0.2 procentenheter borde inte vara något marknaden reagerar allt för starkt över, men efter att även konsumentpriserna stigit mot förväntan, från 0.3 procent till 0.5 procent, var den amerikanska börsen redan orolig. Effekten lät därför inte vänta på sig och den amerikanska börsen föll. Som direkt följd av detta föll även de större börserna i Europa, inklusive Stockholmsbörsen. Börserna pendlade dock snart tillbaka något. Dow Jones Industrial Average ligger dock fortfarande lägre än tidigare, även om den har återhämtat sig efter den första reaktionen.

Rädsla på marknaden

Experterna menar att det var oron för en växande inflation och stigande räntor som gjorde att börserna reagerade som de gjorde. Enligt dem kommer den amerikanska centralbanken med all sannolikhet att höja räntorna 3 gånger under 2018. Kanske till och med att det kan ske 4 räntehöjningar under året. Annika Öster, chefsekonom på Länsförsäkringar, menar dock att vi kan vara lugna. – Det är ingen stark ränteuppgång vi ser framför oss. Och vi ser nu inte att man ska vara orolig för den här inflationsuppgången. Det är helt naturligt i en stark ekonomi, säger Öster till GP.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *