Företaget Spotify har för första gången kunnat uppvisa svarta siffror i rörelseresultatet. Det har varit en lång och tuff resa för att nå dit. Under fiolårets sista kvartal gjorde Spotify en förlust om 87 miljoner euro. 2018 hade man vänt detta till en vinst om 94 miljoner euro. Detta resultat har tydligt överträffat den prognos som uppvisats från Infront Data vilka angett -16.4 miljoner euro som snittestimat av rörelseresultatet.

Fler användare

I takt med att allt fler använder Spotify har vinsten ökat tydligt. Premiumabonnenter utgör en viktig del av företagets intäkter och antalet är nu omkring 96 miljoner användare. Detta är en ökning med 9 miljoner konton sedan föregående kvartal där man uppvisade 87 miljoner.

Spotify tillkännager också att man köper två poddföretag, Gimlet Media och Anchor. En affär i storlek av 1.6 miljarder SEK.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *