Peab-koncernen uppvisade ett starkt 2017 och avslutade med en vinst som var långt över förväntan.

Positiva siffror för Peab

Årsrapporten för det svenska bygg- och anläggningföretaget visade på många trevliga siffror. Bland annat ökade omsättningen förra året till 14,6 miljarder kronor. Det var en ökning med 0,7 miljarder från året innan. Vinsten före skatt slutade på 814 miljoner för det sista kvartalet 2017. I jämförelse med samma period år 2016 är det en ökning med 146 miljoner. Peabs styrelse föreslår därför att utdelningen per aktie ska bli 4:00, vilket var högre än snittförväntan på 3:74. Som referens låg utdelningen på 3:60 för året innan.

Stark koncern

Företaget som grundades för snart 60 år sedan har kommit långt från sina rötter. Från att ha varit en verksamhet inriktad mot soptömning och renhållning för lantbrukare, är de idag ett av de största bygg- och anläggningsföretagen i Norden med cirka 14 000 anställda och kontor i Sverige, Norge och Finland. Peab-koncernen står stark idag. Med sina mindre lokala projekt och större, mer avancerade projekt ökade företaget sin orderingång förra kvartalet med 1.6 miljarder kronor, från 10.4 miljarder 2016 till 12 miljarder 2017. De ökade även markant både antalet startade bostadsprojekt samt antalet sålda bostäder.

Möjlig nedgång 2018

Den 1 mars kommer nya, hårdare amorteringskrav och med en bostadsmarknad som är lite orolig tror många experter att byggandet av nya bostäder eventuellt kan komma att påverkas. Vdn för Peab, Jesper Göransson, är inne på samma spår om att bostadsbyggandet troligtvis kommer att minska lite år 2018. Detta på grund av förväntade räntehöjningarna och andra potentiella åtstramningar på marknaden, menar han.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *