Svenska bolag bryter trenden och flyttar hem igen. Den stora utflyttning som skedde i början av 2000-talet har avstannat rejält och en av anledningarna är att kostnaderna i andra delar av världen har stigit.

Det blir allt vanligare att svenska företag som flyttat ut sin produktion till låglöneländer, som exempelvis Kina eller Östeuropa, tar hem den igen. Det visar en studie från Lunds Tekniska Högskola. Även om det fortfarande är mer vanligt att flytta sitt företag utomlands, så kan man se en klar förändring.

Högre kostnader i utlandet

Anledningen till att företag flyttar hem igen handlar ofta om att kostnaderna blivit högre än man beräknat. Per Hilletofth är professor i logistik på Jönköpings Tekniska Högskola där man också forskar om företag som flyttar hem igen. Hilletofth menar att det till exempel inte alltid blivit som företagen har tänkt sig. Ofta upptäcker de att de inte tog med alla aspekter i kalkylen, som produktionskostnader, kvalitet och transport.

En annan anledning är att outsourcing av tillverkningsenheter gör det mer möjligt för företag att i större omfattning kunna placera sin produktion i hemlandet. Den omlokalisering till Sverige som sker nu kan beskrivas i termer av kostnadsreducering, effektivare logistik och kvalitetsförbättring.

Nya krav från kunderna

I dag ställer också kunderna nya krav på produkterna. De vill kunna få varan snabbt och att produkten ska anpassas efter deras speciella behov. Det visade en studie som Per Hilletofth gjort med några kollegor. Företagen i studien lyfte särskilt fram tre motiv till att de har flyttat tillbaka sin produktion till Sverige. De ville öka flexibiliteten, kundanpassningen och minska leveranstiden.

Det har blivit viktigare för företagen att hålla ihop verksamheten och ha kompetens inom både marknad, forskning och produktion. Kundernas förändrade krav idag förutsätter att produktionen utvecklas i samma takt.

Inte fler jobb

De som hoppas på fler jobb inom industrin får tänka om. När bolagen flyttar hem till Sverige igen leder det sällan till fler jobb. Istället automatiseras produktionen mer. Det har blivit billigare att tillverka i Sverige vilket har gjort att företagen väljer att flytta tillbaka. Automatisering av maskinerna gör produktionen billigare och därmed blir det möjligt att producera i Sverige.

-Den produktion som tidigare utfördes av en stor grupp anställda görs i stället av en maskin som sköts av några få, säger Per Hilletofth, professor vid Högskolan Gävle. Det positiva är dock att produktionen i sin tur kommer sysselsätta människor inom andra områden kring produktionen, som till exempel underleverantörer, och på så sätt bygga samhället.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *