Tveklöst har teknologiska innovationer förändrat våra liv starkt de senaste decennierna. Vad som var otänkbart bara på 1970-talet, till exempel att varje person är nåbar hela tiden, är idag verklighet när alla har en mobil i fickan. Om historien upprepar sig kommer även unga idag att uppleva teknologi som är fullständigt otänkbar för oss idag. Hur världen ser ut om 40 år kan vi bara spekulera i. Tittar vi på 2017 års teknologiska trender kan vi dock spekulera med mer grund.

Hemautomatisering

Hemautomatisering är enligt flera techsajter nästa stora fluga. Till exempel har Digital Trends satt automatisering och en ökad förekomst av artificiell intelligens överlag i en lista över techtrender 2017. De påpekar dock att automatisering inte är något nytt egentligen, men att det kommer bli mer vanligt och åtkomligt för alla 2017.

Hur automatisering kommer att påverka världen i framtiden låter vi vara osagt. Däremot kan vi spekulera i att betydligt fler arbetstillfällen kommer att tas över av robotar. Huruvida det samtidigt skapar nya, andra arbetstillfällen är svårt att svara på i dagsläget. Vissa menar att det är väldigt många jobb som omöjligen kan tas över av robotar, medan andra tror att en mycket stor del av befolkningen kommer behöva arbeta med att programmera robotar i framtiden.

Virtual Reality

Virtual Reality har legat i startgroparna i flera år. Under 2016 kunde vi se flera nya produkter som kom ut på marknaden. Däremot har intresset för VR inte riktigt exploderat ännu. Många, bland annat ansedda Forbes, tror dock att 2017 är året då intresset för både Virtual och Augmented Reality verkligen kommer att dra igång.

Vi såg redan en stor förändring i subkulturer när spel som World of Warcraft och Counter Strike släpptes. Snarare än att träffas på ungdomsgården eller fotbollsplanen, blev de här spelen en ny mötesplats för många ungdomar. Det var genom datorn många bondade och träffade nya vänner. När populära Virtual Reality-spel släpps kommer det sannolikt att utgöra ett ännu bättre substitut för en ”riktig” mötesplats än spel som World of Warcraft och Counter Strike. Kanske kommer Virtual Reality spel vara den naturliga platsen att mötas i framtiden?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *