Regeringen har planer på att flytta ut sju myndigheter från Stockholm till andra orter i landet. Totalt handlar det om upp till 550 arbetstillfällen. Statsminister Stefan Löfven (S) säger på en pressträff att det under alltför lång tid har det funnits en tydlig trend av centralisering till Stockholm.

Ett nytt förslag från regeringen handlar om att sju myndigheter helt eller delvis ska omlokaliseras från Stockholm ut i landet. Totalt blir omkring 550 arbetstillfällen berörda. – I dag presenterar vi den största omlokaliseringen av statliga myndigheter från Stockholm till andra delar av landet på över ett decennium, säger statsminister Löfven.

Vill bryta Stockholmsfixering

Statsminister Löfven anklagar den förra borgerliga regeringen för Stockholmsfixering. Han anser att utan statlig närvaro i landet minskar känslan av samhörighet.
– Nu är det helt enkelt slut på centraliseringstrenden, säger Löfven.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) presenterade en lista över myndigheter eller delar av myndigheter som ska omlokaliseras. En av de myndigheter som berörs är Strålsäkerhetsmyndigheten som flyttas till Katrineholm, och som blir den stora vinnaren. Delar av myndigheten kommer att flyttas hit med 120 av myndighetens totalt 300 tjänster. Omlokaliseringen ska vara klar i november 2018.

Detaljerad plan för statens flytt

En annan myndighets som kommer att flytta ut från huvudstaden är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor som ska flytta till Växjö. Myndighetens generaldirektör Lena Nyberg säger att myndigheten framöver kommer att återkomma om hur tidsplanen för omlokaliseringen är planerad att se ut. Hon säger att de kommer att göra en detaljerad plan för hur de planerar att genomföra flytten på bästa sätt. Det handlar om att göra det ur ett personalmässigt hänseende, men även för att säkerställa att myndigheten fortfarande kan leverera de uppdrag och åtagande de har, på bästa sätt.

Andra myndigheter som kommer att flyttas ut är Myndigheten för kulturanalys till Göteborg, Polarforskningssekretariatet till Luleå, delar av ESF-rådet till Gävle, delar av Universitets- och högskolerådet till Visby och delar av Tillväxtverket till Östersund.

Detta är en start

Det är inte första gången regeringen har gjort en myndighetsflytt. Även tidigare har regeringen flyttat ut tre myndigheter från Stockholm, då var det E-hälsomyndigheten som flyttade till Kalmar, Fastighetsmäklarinspektionen till Karlstad samt Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd till Skellefteå. Det är inte heller sista gången regeringen planerar flytt av det här slaget. Det kommer mera inom det närmaste året enligt civilministern. – Vi är på inget sätt färdiga med det här arbetet. Vi kommer att fortsätta att arbeta med omlokaliseringar, säger Shekarabi.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *